Увага! Платформа iCan для пошуку допомоги по дому, саду та городу, доступна тільки у Львові

bell

Тепер прибираємо у офісі: ми почали працювати з юридичними особами! Докладніше

Публічна оферта

Угода для Користувачів платформи iCan

Визначення.

iCan – платформа для пошуку допомоги по дому, розміщена на інтернет-сторінці за адресою https://www.ican.net.ua, яка функціонує в мережі Iнтернет та розміщує інформацію для укладення угод за участю Замовників та Помічників на умовах визначених цією угодою та викладених в окремих розділах платформи.

Адміністратор iCan – володілець платформи, який встановлює правила функціонування платформи та розміщення інформації на ньому.

Замовник – особа, яка пройшла ідентифікацію та верифікацію адміністратором iCan, та яка формує замовлення сервісів на платформі.

Помічник – особа, яка пройшла ідентифікацію та верифікацію адміністратором iCan, та яка виконує замовлення сервісів.

Користувач платформи – Замовник та/чи Помічник, як учасник угоди, укладеної на платформі.

Сервіси – набір послуг побутового характеру, які представлені та описані на платформі.

Замовлення – належним чином оформлена заявка Замовника на сервіси, яка містить деталі виконання, в тому числі пропоновану ціну, час виконання, адресу.

Обліковий запис – віртуальний запис на платформі, який містить дані Замовника та/чи Помічника та дозволяє здійснювати розрахунки за сервіси.

Реєстрація.

З метою отримання доступу до інформації про розміщені на платформі сервіси, Користувач заповнює реєстраційну форму та додає до неї документи, що засвідчують його особу та податковий статус (за наявності), зазначає електронну адресу, адресу місця реєстрації, банківські реквізити, номер мобільного телефону та інших засобів зв’язку, що дозволяють зробити комунікацію ефективною.

Після заповнення реєстраційної форми Користувачем, адміністратор iCan, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Користувача, надсилає підтвердження реєстрації особи у заявленому статусі Замовника чи Помічника відповідно.

Помічник може набути статусу Помічника сервісів без вчинення додаткових дій. Замовник може набути статусу Помічника лише за умови його окремої реєстрації і верифікації в статусі Помічника.

Кожен Користувач комунікує з платформою через обліковий запис. Обліковий запис користувача може містити інформацію про сервіси та про особу у вигляді тексту та візуальних об’єктів (фото, малюнків), які повинні відповідати умовам цієї угоди. Одній фізичній особі може належати лише один обліковий запис.

При реєстрації та створенні облікового запису, а також при подальшому функціонуванні в статусі Користувача платформи, застосовуються такі правила:

 • Заповнення інформації для реєстрації підтверджується генерацією автоматичного паролю доступу, який платформа надсилає на електронну пошту Користувача, тому адреса пошти повинна бути актуальною та доступною в момент реєстрації.

 • Номер телефону Користувача верифікується адміністратором iCan через надсилання коду в тексті повідомлення.

 • Підтвердження можливості здійснення розрахунків здійснюється через систему LiqPay, для цього в момент реєстрації чи верифікації зміни платіжних реквізитів Користувач повинен максимально сприяти адміністраторові iCan в отриманні потрібних даних.

 • Інформація про Користувача повинна бути повною та достовірною, завжди оновлюватись при її зміні. Користувач несе ризик відмови в реєстрації на платформі або ризик бути заблокованим адміністратором iCan, якщо це правило не буде належно ним виконуватись.

 • Розміщення візуалізованих матеріалів в обліковому записі (на аватарі чи загалом) Користувача допускаються лише у вигляді портретного фото Користувача.

 • Логін Користувача відповідає адресі електронної пошти, вказаній в реєстраційній формі. Пароль Користувача має мати належний ступінь безпеки. Користувач не має права розкривати дані, що дозволяють вхід до його облікового запису третім особам.

Реєстрацією на платформі Користувач надає згоду на обробку його персональних даних адміністратором iCan та уповноваженими ним третіми особами, на строк з метою та в обсязі необхідному для налагодження комунікації між Замовником та Помічником з приводу замовлення та виконання сервісів платформи та пов’язаними з сервісами питаннями.

Порядок оформлення Замовлення.

Для отримання будь якого виду сервісів Замовник формує Замовлення, обирає Помічника та надсилає Замовлення Помічникові (через вибір кнопки “Оформити Замовлення”)

Формуванням Замовлення Замовник підтверджує, що він:

 • Надав достовірну та актуальну інформацію про себе як Замовника та дані його облікового запису є актуальними на момент формування Замовлення та не будуть зміненими під час виконання.

 • Обрав з переліку сервіс, який максимально відповідає його запиту/потребі.

 • Детально ознайомився з інформацією, описом та всіма умовами сервісу, та що деталі сервісу надані в повному обсязі, достатньому для прийняття їх як умов договору.

 • Згоден з умовами надання сервісу, запропонованими на платформі та беззаперечно з ними погоджується.

 • Формує Замовлення для особистих, некомерційних потреб.

 • Не вчинятиме дій, що суперечать встановленим на платформі правилам, вимогам чинного законодавства.

Після формування Замовлення адміністратор iСan верифікує його та надсилає Помічникам для прийняття.

Адміністратор iСan забезпечує комунікацію між Замовником та Помічниками з приводу узгодження умов виконання, в тому числі щодо запропонованої Замовником ціни за сервіс.

За умови прийняття одним з Помічників замовлення до виконання, адміністратор iСan надсилає Замовникові підтвердження на електронну пошту, вказану в обліковому записі Замовника.

Якщо Замовлення потребує уточнення, то адміністратор iСan надсилає повідомлення з проханням деталізації потрібної інформації. Тоді здійснює повторну верифікацію та підтвердження.

Якщо деталі Замовлення неможливо узгодити, здійснивши 2 раунди погодження, адміністратор iСan має право скасувати первинну заявку та припинити комунікацію з Користувачами, запропонувавши повторно сформувати Замовлення.

Остаточна згода Замовника та Помічника про умови виконання замовлення підтверджується кожним Користувачем в їх обліковому записі через кнопку “Створити”. Після обрання команди “Створити” Користувач не може відмовитись від сервісу. Команда “Створити” трактується адміністратором iСan як укладення угоди та є підставою для:

 • передання безпосередніх контактів Замовнику щодо Помічника та навпаки;

 • бронювання коштів на рахунку Замовника з метою здійснення розрахунків за сервіс.

Ціна. Порядок оплати.

Ціну на сервіси пропонує Замовник. Помічник може прийняти Замовлення лише за однозначної згоди із запропонованою ціною на Замовлення.

Розрахунки між Користувачами та адміністратором iCan відбуваються за результатами остаточного виконання Замовлення за допомогою системи LiqPay, якщо інший спосіб розрахунків не обумовлений під час оформлення Замовлення.

Замовлення вважається виконаним після того, як кожен з Користувачів зробив відповідну відмітку в власному обліковому записі “Виконання підтверджено” або автоматично, протягом 24-х годин з моменту вибору команди “Створити”, якщо жоден з користувачів не підтвердив виконання як визначено вище.

З моменту виконання Завдання заброньовані адміністратором iCan на особистому рахунку Замовника кошти розподіляються таким чином: 90% заброньованої суми перераховується Помічникові як винагорода за виконання Замовлення, 10% суми перераховується адміністраторові iСan платформи як оплата за отриману інформацію з приводу сервісів та Замовлення.

Виконання Замовлення.

Помічник виконує Замовлення згідно з попередньо узгодженими ціною, часом та у строки. Помічник докладає зусиль до виконання Завдань з належною дбайливістю, одночасно Замовник здійснює максимальне сприяння у виконанні Замовлення.

Після виконання кожен з Користувачів повинен залишити відгук про виконане Замовлення.

Адміністратор iСan має право заблокувати обліковий запис Користувача, який користується сервісами або виконує сервіси недобросовісно або порушує права іншої сторони в ході виконання завдання чи не дотримується умов цієї угоди.

Відповідальність.

Користувачі та адміністратор iCan несуть відповідальність в межах встановлених законом. Жодна з умов цієї угоди не спрямована на встановлення додаткових фінансових обтяжень. Попри те, адміністратором iCan можуть бути вжиті заходи для дотримання законодавства при розміщенні інформації, та вжито заходів з блокування облікового запису Користувача та видалення розміщеної інформації на платформі, зокрема, якщо інформація містить:

 • Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж чи державних кордонів, порушення порядку, заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту.
 • Нецензурні прямі та непрямі образи в чию-небудь сторону, в тому числі, засновані на етнічній, расовій чи релігійній приналежності, а також висловлювання, що носять шовіністичний характер.
 • Будь-які образливі висловлювання щодо інших Користувачів платформи.
 • Висловлювання, метою яких є навмисне провокування різкої реакції інших Користувачів, в т.ч. релігійного, політичного та порнографічного характеру, такі, що містять державну, банківську чи комерційну таємницю, дискредитують фізичних чи юридичних осіб, або такі, що є цілком неприйнятними для публікації (з етичних, моральних та змістовних міркувань тощо);
 • Розміщення Користувачем реклами, комерційних повідомлень, а також повідомлень, які не несуть інформаційного навантаження і не стосуються сервісів, розміщення своїх контактних даних при наданні послуг, які не були узгоджені заздалегідь з адміністратором iCan або не дозволені адміністратором iCan згідно з умовами цієї угоди.

Кожен з учасників цієї угоди несе відповідальність за виконання ним податкових зобов’язань щодо прибутку, отриманого наданням сервісів особисто.

Вирішення спорів.

Адміністратор iCan вживатиме належних заходів для врегулювання будь яких непорозумінь чи конфліктів між Користувачами. В частині спорів, що стосуються надання сервісів Користувачі та адміністратор iCan керуються чинним законодавством України.